PENDIDIKAN ANAK-ANAK DALAM ISLAM
Oleh Syeikh Muhammad Jamil Zainu

Pendidikan anak adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Di dalam Al-Quran kita dapati bagaimana Allah menceritakan petua-petua Luqman yang merupakan bentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah ﷺ kita temui banyak juga bentuk-bentuk pendidikan terhadap anak, baik secara perintah mahu pun perbuatan baginda mendidik anak secara langsung. Seorang pendidik, baik ibu bapa mahu pun guru hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggungjawab mereka di hadapan Allah swt terhadap pendidikan anak-anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (QS At-Tahrim: 6)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR Bukhari dan Muslim)

Untuk itu  seorang guru atau ibu bapa perlu tahu apa saja yang harus diajarkan kepada seorang anak serta bagaimana cara yang telah dituntunkan oleh junjungan umat iaitu Rasulullah Muhammad ﷺ .

Beberapa tuntunan tersebut antara lain:

1. MENANAMKAN TAUHID DAN AQIDAH YANG BENAR KEPADA ANAK

Suatu hal yang tidak boleh dimungkiri bahawa tauhid merupakan landasan Islam. Apabila seseorang benar tauhidnya, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, tanpa tauhid dia pasti terjatuh ke dalam kesyirikan dan akan menemui kecelakaan di dunia serta kekekalan di dalam azab neraka.

I. MENJAUHI SYIRIK DAN DOSA-DOSA MENYEKUTUKANNYA

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Firman Allah: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki.” (QS An- Nisa: 48)

Oleh kerana itu di dalam Al-Quran pula Allah kisahkan nasihat Luqman kepada anaknya. Salah satunya berbunyi,

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS Luqman: 13)

Rasulullah ﷺ sendiri telah memberikan contoh penanaman aqidah yang kukuh ini ketika baginda mengajari anak pakciknya iaitu Abdullah bin Abbas ra dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan.

Ibnu Abbas menceritakan: Pada suatu hari aku pernah berkenderaan di belakang Nabi (di atas kendaraan), baginda berkata kepadaku: “Wahai anak, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat: Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah dihadapanmu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah kalau seluruh umat (jin dan manusia) berkumpul untuk memberikan satu pemberian yang bermanfaat kepada mu, tidak akan bermanfaat hal itu bagi mu kecuali jika itu telah ditetapkan Allah (akan bermanfaat bagi mu). Ketahuilah kalaupun seluruh umat (jin dan manusia) berkumpul untuk mencelakakan kamu, tidak akan mampu mencelakakan sedikit pun kecuali jika itu telah ditetapkan Allah (akan sampai dan mencelakakan mu). Pena telah diangkat, dan telah kering lembaran-lembaran”. (HR At-Tirmizi)

II. MENERANGKAN ALLAH DI ATAS ARASY

Perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Abbas di atas adalah perkara tauhid. Termasuk aqidah yang perlu ditanamkan kepada anak sejak mula adalah tentang ‘di mana Allah berada’. Ini sangat penting kerana banyak kaum muslimin yang salah dalam perkara ini. Sebahagian mengatakan bahawa Allah ada di mana-mana. Sebahagian lagi mengatakan bahawa Allah ada di hati kita dan bermacam pendapat lainnya. Padahal dalil-dalil menunjukkan bahawa Allah itu berada di atas Arasy iaitu di atas langit.

Firman Allah: Ar-Rahman beristiwa di atas ‘Arasy” (Thaha: 5)

Makna istiwa adalah tinggi dan meninggi sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari dari tabi’in.

Adapun dari hadis tentang pertanyaan Rasulullah dengan hamba wanita yang ingin dibebaskan oleh tuannya.

Rasulullah ﷺ bertanya: “Di mana Allah?”.
Budak tersebut menjawab: “Allah di langit”.
Baginda bertanya pula: “Siapa aku?”
Budak itu menjawab: “Engkau Rasulullah”.
Rasulullah kemudian bersabda: “Bebaskan dia, kerana sesungguhnya dia adalah wanita mukminah”. (HR. Muslim dan Abu Daud)

2. MENGAJARI ANAK UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH

Hendaknya sejak kecil putera-puteri kita diajarkan bagaimana beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah ﷺ. Mulai dari tatacara bersuci, solat, puasa serta beragam ibadah lainnya.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Rasulullah ﷺ bersabda:Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat” (HR. Al-Bukhari).

Sabda Nabi ﷺ lagi: Ajarilah anak-anak kalian untuk solat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berusia sepuluh tahun (bila tidak mahu solat-pen)” (Shahih. Lihat Shahih Shahihil Jami’ karya Al-Albani).

Bila mereka telah boleh menjaga ketertiban dalam solat, maka ajak pula mereka untuk menghadiri solat berjemaah di masjid. Dengan melatih mereka dari mula. InsyaAllah ketika dewasa mereka sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut.

3. MENGAJARKAN AL-QURAN, HADIS SERTA DOA DAN ZIKIR YANG RINGAN KEPADA ANAK-ANAK

Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek serta doa tahiyat untuk solat. Dan menyediakan guru khusus bagi mereka yang mengajari tajwid, menghafal Al-Quran serta hadis. Begitu pula dengan doa dan zikir sehari-hari. Hendaknya mereka mulai menghafalnya, seperti doa ketika makan, keluar masuk tandas dan lain-lain.

4. MENDIDIK ANAK DENGAN BERBAGAI ADAB DAN AKHLAK YANG MULIA

Ajarilah anak dengan berbagai adab Islami seperti makan dengan tangan kanan, mengucapkan basmalah sebelum makan, menjaga kebersihan, mengucapkan salam, dll. Begitu pula dengan akhlak. Tanamkan kepada mereka akhlak-akhlak mulia seperti berkata dan bersikap jujur, berbakti kepada ibu bapa, dermawan, menghormati yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda, serta beragam akhlaq lainnya.

5. MELARANG ANAK DARI BERBAGAI PERBUATAN YANG DIHARAMKAN

Hendaknya anak dari kecil mungkin perlu diperingatkan dari beragam perbuatan yang tidak baik atau bahkan diharamkan, seperti merokok, judi, minum khamar, mencuri, mengambil hak orang lain, zalim, durhaka kepada ibu bapa dan segenap perbuatan haram lainnya.

Termasuk ke dalam permasalahan ini adalah MUZIK DAN GAMBAR MAKHLUK BERNYAWA. Banyak ibu bapa dan guru yang tidak mengetahui tentang haram dua perkara ini, sehingga mereka membiarkan anak-anak bermain-main dengannya. Bahkan lebih dari itu –kita berlindung kepada Allah-, sebahagian mereka menjadikan dua perkara ini sebagai cara pembelajaran bagi anak, dan memuji-mujinya sebagai cara belajar yang baik!

I. LARANGAN ANAK MENJAUHI MUZIK

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ اَلْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Rasulullah ﷺ bersabda:Sungguh akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan al-ma’azif (alat-alat muzik)”. ( HR. Al-Bukhari dan Abu Daud).

Maknanya, akan datang dari muslimin kaum-kaum yang meyakini bahawa perzinaan, mengenakan sutera asli (bagi laki-laki, ), minum khamar dan muzik sebagai perkara yang halal, padahal perkara tersebut adalah haram. 

Dan al-ma’azif adalah setiap alat yang bernada dan bersuara teratur seperti kecapi, seruling, drum, gendang, rebana dan yang lainnya. Bahkan loceng juga kerana Rasulullah ﷺ bersabda, “Loceng itu serulingnya syaitan”. (HR. Muslim).

II. LARANGAN ANAK MENJAUHI GAMBAR 

Adapun tentang gambar, guru terbaik umat ini (Rasulullah ﷺ).

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

Sabda Baginda: “SELURUH TUKANG GAMBAR (makhluk hidup) di neraka, maka kelak Allah akan jadikan pada setiap gambar-gambarnya menjadi hidup, kemudian gambar-gambar itu akan mengazab dia di neraka jahanam”(HR. Muslim).

إِنِّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَة اَلْمُصَوِّرُوْنَ

Sabda Baginda lagi:Sesungguhnya orang-orang yang paling keras seksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para tukang gambar.” (HR. Muslim).

Oleh kerana itu hendaknya kita melarang anak-anak kita dari melukis makhluk hidup. Adapun gambar pemandangan, kereta, kapal terbang dan yang semacamnya maka ini tidaklah mengapa selama tidak ada gambar makhluk hidupnya.

6. MENANAMKAN CINTA JIHAD SERTA KEBERANIAN

Bacakanlah kepada mereka kisah-kisah keberanian Nabi dan para sahabatnya dalam peperangan untuk menegakkan Islam agar mereka mengetahui bahawa baginda adalah sosok yang pemberani, dan sahabat-sahabat baginda seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Muawiyah telah membebaskan negeri-negeri.

Tanamkan pula kepada mereka kebencian kepada Yahudi dan orang-orang zalim. Tanamkan bahawa kaum Muslimin akan membebaskan Al-Quds ketika mereka mahu kembali mempelajari Islam dan berjihad di jalan Allah. Mereka akan ditolong dengan seizin Allah. Didiklah mereka agar berani beramar ma’ruf nahi munkar, dan hendaknya mereka tidaklah takut melainkan hanya kepada Allah. Dan tidak boleh menakut-nakuti mereka dengan cerita-cerita bohong, ganas serta menakuti mereka dengan gelap.

7. MEMBIASAKAN ANAK DENGAN PAKAIAN YANG SYARIE

Hendaknya anak-anak dibiasakan menggunakan pakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak laki-laki menggunakan pakaian laki-laki dan anak perempuan menggunakan pakaian perempuan. Jauhkan anak-anak dari model-model pakaian barat yang tidak syarie, bahkan ketat dan menunjukkan aurat.

MELARANG MENIRU PERBUATAN KAFIR

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa yang meniru sebuah kaum, maka dia termasuk mereka.” (Shahih, HR. Abu Daud)

Untuk anak-anak perempuan, biasakanlah agar mereka mengenakan tudung penutup kepala sehingga ketika dewasa mereka akan mudah untuk mengenakan jilbab yang syarie.

Demikianlah beberapa tuntunan dari Rasulullah ﷺ dalam mendidik anak. Hendaknya para ibu bapa dan pendidik boleh merealisasikannya dalam pendidikan mereka terhadap anak-anak. Dan hendaknya pula mereka ingat, untuk selalu bersabar, menasihati putera-puteri Islam dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jangan membentak atau mencela mereka, apalagi sampai mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Semoga boleh bermanfaat, terutama bagi ibu bapa dan para pendidik.

Wallahu a’lam.

 

Advertisements